KTO JEST KIM W MAZURY AIRSHOW

Amerski Andrzej – Technik mechanik samochodowy, z zamiłowania pasjonat fotografii, Od 2005 roku czynnie zajmuje się fotografią lotniczą, poprzez którą jeszcze mocniej związał się z łódzkim lotniskiem, na którym spędzał każdą wolną chwilę lat młodzieńczych, prawie się na lotnisku wychował.. Żeby poczuć smak lotniska będąc na emeryturze zatrudnił się w Porcie Lotniczym w Łodzi, gdzie pracował w dziale utrzymania lotniska. Obecnie jest Prezesem Klubu Lotniczego „NA PROSTEJ” oraz Vice-Prezesem Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Od 2011 roku dołączył do grona miłośników wodnosamolotów. Jest zauroczony pokazami w Kętrzynie i Giżycku, gdzie aktywnie wspiera Aeroklub Krainy Jezior swoimi serwisami fotograficznymi i nie tylko.

Barczak Andrzej – technik mechanik, mistrz techniki samochodowej czterech specjalności, mistrz instruktor, egzaminator w zawodzie mechanik samochodowy, mieszkający i z sukcesami realizujący się biznesowo w Kętrzynie. Z lotnictwem i lotniskiem Wilamowo jest związany od 1990 r. współzałożyciel sekcji motolotniowej Kętrzyn Wilamowo. Ma w swym dorobku na rzecz motolotniarstwa wykonanie kilkanaście konstrukcji motolotni. Pilot i mechanik samolotów ULM. Realizując przygodę z lotnictwem na motolotniach i samolotach legitymuje się nalotem ponad 750 godzin. Aktywny społecznie jako członek zarządu - szef techniczny AKJ oraz pełniący różne funkcje związane z działaniami lotniczymi na potrzeby mazurskich pokazów. Od 2 lat podczas „Mazury AirShow” pełni funkcję szef zabezpieczenia technicznego operacji lotniczych oraz ekspozycji statycznej na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo.

Doroszko-Bigda Iwona – od 10 lat związana z podkętrzyńskim lotniskiem, Początkowo jako Koordynator projektu FlyTour i PR, Pełnomoicnik Zarządu, współorganizator imprez lotniska Wilamowo oraz wielu zadań wychowawczo-patriotycznych i pro obronnych o szerszym znaczeniu publicznym. Swoim zaangażowaniem i efektami pracy organizacyjnej i PR w znacznym zakresie przyczyniła się do przyznania przez Marszałka Województwa dla 7-iu imprez AKJ na lotnisku Kętrzyn Wilamowo certyfikaty marki regionalnej pn. „Produkt Warmia Mazury”.Obecnie żołnierz zawodowy, operator UAVO, członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Krainy Jezior. Od 2009 r. w ekipie organizatorów mazurskich pokazów jako koordynator biura organizacyjnego . W 2015r., została szefową biura prasowego i wolontariuszy. Jej głównym zadaniem jest PR w tym efektywna koordynacja pracy biura prasowego . Ma istotny wpływ na rekrutacje wolontariuszy przybywającej z różnych miejsc Polski oraz efektywność ich wkładu, w przygotowanie i realizację kolejnych edycji Mazury AirShow .

Dzięcioł Adam - W swojej życiowo-zawodowej drodze skoncentrował się na rozwoju inicjatyw gospodarczych przez stworzenie wyjątkowej , rodzinnej firmy odnoszącej znaczące sukcesy . Niezależnie od tworzenia i rozwijania rodzinnej firmy oraz nieustannego poszukiwania nowych wyzwań gospodarczych , przez kilka kadencji jest członkiem Zarządu AKJ i społecznie pełni funkcje Dyrektora Aeroklubu Krainy Jezior . Jest osobą wrażliwa na sprawy publiczne i wyjątkowo aktywną społecznie. Liczne sukcesy Aeroklubu Krainy Jezior w zakresie organizacji między narodowych rajd&´w i zlotów oraz w organizacji imprez publicznych na lotnisku Kętrzyn Wilamowo , są również jego udziałem. Niezwykle istotną rolę spełnia w procesie przygotowania i realizacji wszystkich dotychczasowych mazurskich pokazów lotniczych . Podczas trwania Mazury AirShow pełni funkcje dyrektora - koordynatora wszystkich służb w zakresie logistycznych potrzeb (np. transportu czy ochrony) ale szczególnym zadaniem jest zabezpieczenie obsługi i funkcjonowania strefy publiczności . Do dyspozycji organizacji Mazury AirShow stawia się z rodziną, przyjaciółmi (których zwerbował) i potencjałem techniczno-ludzkim swojej firmy.

Fajfer Jakub (Gdańsk) – urodził się i wychował w Giżycku. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, jako mgr. inż. Automatyki i Robotyki. Obecnie mieszka w Gdańsku, gdzie od ponad 10 lat prowadzi swoją firmę z branży eko-energetycznej. Pilot, skoczek spadochronowy. Dołączył do zespołu Mazury AirShow w 2012 r. a od 2013 objął funkcję Szefa Zespołu Współpracy z Pilotami, którą pełni do dziś. Jego zadaniem jest pozyskiwanie pilotów na nasze pokazy i ścisła współpraca z nimi na każdym etapie oraz projektowanie Programu Pokazów i nadzór nad jego przebiegiem. Wspiera go co roku jego zaufany zespół młodych i niezwykle sprawnych pasjonatów lotnictwa. W ciągu tych kilku lat udało mu się między innymi sukcesywnie powiększać liczbę wodnosamolotów goszczących na Mazury AirShow z dwóch w 2013 do siedmiu w roku 2017. Jak sam twierdzi, Mazury AirShow pozwalają mu w sposób magiczny łączyć pasję do latania z sentymentem do Mazur.

 

Kwieciński Jerzy – Przygodę z lotnictwem rozpoczął w 1950 r. kiedy przeszedł podstawowe szkolenie szybowcowe w Lisich Kątach, realizowane metodą jednosterową na szybowcu ABC, Salamandrze i Jeżyku. Kurs ten zaowocował postanowieniem związania się z lotnictwem zawodowo. W roku 1952 zostaje przyjęty na roczny turnus do Centrum Wyszkolenia Instruktorów Szybowcowych w Jeżowie Sudeckim ( loty szkoleniowe na lotnisku Jelenia Góra). Po ukończeniu (23.12.1952) rozpoczyna pracę instruktorską w Szkole szybowcowej w Fordonie. Szkolenie na samolotach odbywa w Inowrocławiu w 1953 r. W 1959 zostaje przeniesiony do pracy w nowopowstałym Aeroklubie Włocławskim, gdzie pełni funkcje instruktora szybowcowego i samolotowego oraz szefa szkolenia, a w latach 1970 do 1975 kierownika Aeroklubu. Od sierpnia 1975 pracuje w Oddziale Olsztyńskim ZUA jako pilot agro na samolocie An-2, wykonując loty w kraju (PGR) oraz na opryski lasów. Od roku 1978 do 1994 również za granicą w Egipcie, Syrii, NRD, Czechosłowacji, kilkakrotnie w Sudanie oraz 5 akcji w Iranie. W roku 1994 przechodzi na emeryturę. Na samolotach wylatał nieco ponad 10 000 godzin oraz 1700 na szybowcach. Ze względu na obniżenie klasy zdrowia, licencję zawodową zamienił na świadectwo kwalifikacji na samoloty ultralekkie. Współzałożyciel AKJ następnie jako dyrektor Aeroklubu Krainy Jezior tworzył całą lotniczą stronę pierwszych edycji pokazów. Przez pierwsze cztery lata , swoją wiedzą i doświadczeniem budował renomę mazurskich festynów,. Po kilkuletniej przerwie, od 2012 roku znów jest w wąskim sztabie organizatorów Mazury AirShow pełniąc m.in. funkcje kierownik bezpieczeństwa lotniczego Jest członkiem honorowym Aeroklubu Włocławskiego oraz Aeroklubu Krainy Jezior, w którym aktualnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

Moćko Dariusz – Z lotnictwem związany od 1984 roku. Absolwent Liceum Lotniczego i Szkoły Chorążych Wojsk Lotniczych w Dęblinie (odbyte szkolenia na kierunkach meteorologia, pilot śmigłowca, nawigacja).Odsłużył 20 lat w Wojskach Lotniczych i Marynarce Wojennej jako nawigator naprowadzania oraz kontroler. Ostatnie stanowisko kontroler zbliżania i precyzyjnego podejścia w 21 Bazie Lotniczej w Świdwinie. Uczsniczył w misji stabilizacyjnej w Iraku . Wyróżniony odznaką „Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju” , medalami: „Za Zasługi dl Obronności Kraju” , „Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe” , „Gwiazdą Iraku” ..Po zakończonej służbie wojskowej praca w strukturach cywilnej służby ruchu lotniczego.Czynny członek zarządu Aeroklubu Północnego Mazowsza w Przasnyszu. Pilot samolotowy i szybowcowy, instruktor szkolenia teoretycznego,. Uczestniczy w wielu pokazach lotniczych jako kierownik lotów pokazowych (Chełm, Gryźliny, Grądy, Poznań, Przasnysz, Zamość, Sobienie Królewskie) oraz jako pilot w rekonstrukcjach Historycznych (Mława, Kampinos). W 2003 roku zainicjował wolontariacką współpracę z AKJ - organizatorami mazurskich pokazów lotniczych gdzie od pierwszego roku aktywnie wpiera przygotowania oraz w dniach pokazów kieruje lotami na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. Po zmianie formuły pokazów już pn. Mazury AirShow oraz po zaistnieniu potrzeby stworzeniu dwóch stanowisk kierowania lotami (na lotnisku w Kętrzynie i w Giżycku) pełni bardzo sprawnie funkcje kierownik lotów Mazury AirShow w strefie pokazów nad j. Niegocin.

Rusiecki Miłosz – Od urodzenia Toruński Piernik absolwent miejscowego UMK. z zawodu prawnik (Sprawiedliwy) . Przeszedł klasyczną drogę od chłopca - prenumeratora „Skrzydlatej Polski” i modelarza, do całkiem przyzwoicie orientującego się w tematyce lotniczej pasjonata. Wiedząc, że nie może latać, zajął się historią lotnictwa. Po kilku zakrętach ostatecznie skupił się na śmigłowcach i innych wiropłatach, ale nieobce mu są także inne dziedziny awiacji. Od blisko 40 lat fotografuje lotnictwo, jednak nigdy nie uważał tego zajęcia za swoją główną formę więzi z lotnictwem. Fotografię traktuje jako ilustrację opowiadanej historii statku powietrznego, człowieka, miejsca. Swoje publikacje uważa za bardziej wartościowe od samych zdjęć. A uzbierało się tego sporo, nie tylko w Polsce, ale i w 10 krajach na trzech kontynentach. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wiropłatowego i Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Współpracuje z kilkoma placówkami muzealnymi, w szczególności z krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz z brytyjskim Helicopter Museum, największą tego rodzaju placówką w Europie. Służy swoją wiedzą organizatorom pokazów lotniczych, w tym oczywiście mazurskim. W ostatnich dwóch edycjach wspólnie z Tadeuszem Sznukiem i Witoldem Sokołem komentował część pokazów w Giżycku.

Pietrzak Wiesław - Jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Grudziądzu i Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. W latach 1965–1972 pełnił zawodową służbę wojskową w garnizonach w Chełmnie, Toruniu i Grudziądzu. Od 1972 r. studiował w Akademii Obrony Narodowej. Po jej ukończeniu został skierowany do dalszej służby w Węgorzewie. W tym czasie awansował od stanowiska starszego oficera sztabu do dowódcy brygady artylerii. Podczas rocznej przerwy powołano go na stanowisko szefa sztabu, a następnie dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił Zbrojnych ONZ w Syrii. W roku 1994 został szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Suwałkach. W 1997 r. zakończył służbę wojskową w związku z wyborem do Senatu RP.
Jest związany z samorządem od 1994 r., kiedy to uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Węgorzewie i pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Był także delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Suwalskiego i radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W latach 1997–2005 przez dwie kadencje zasiadał w Senacie RP. W swojej drugiej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.
W 1997 r. został wybrany z województwa suwalskiego. W 2001 r. uzyskał mandat z okręgu olsztyńskiego.
Powrócił do pracy w samorządzie i w kadencji 2006–2010 był przewodniczącym Rady Powiatu w Węgorzewie. Natomiast w latach 2010-2014 jest radnym Sejmiku warmińsko-mazurskiego gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego.
W pokazach lotniczych Mazury Air Show bierze udział od pierwszej edycji. Początkowo jako życzliwy gość a od trzech edycji jako aktywny wolontariusz. ak mówi: Staszek Tołwiński zaraził swoją pasją wielu, jego też.

Siezieniewski Andrzej – urodził się w Giżycku a szczególny sentyment do Mazur towarzyszy mu po dzień dzisiejszy.
Swoje życie zawodowe związał z dziennikarstwem, a konkretnie z Polskim Radiem i w mniejszym stopniu z Telewizją. Przeszedł wszystkie szczeble hierarchii zawodowej – od reportera, sprawozdawcy, prezentera i komentatora do naczelnego redaktora. Najdłużej w historii , bo przez 9 lat - pełnił funkcję prezesa zarządu Polskiego Radia. Zasiadał też w zarządzie Europejskiej Unii Nadawców RTV.
Andrzej Siezieniewski uczestniczył w pracy wielu gremiów eksperckich. Był między innymi członkiem Rady Praktyki Gospodarczej przy PTE, pełnił funkcję wiceprezydenta Konfederacji Pracodawców RP, a także wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce.
Obecnie na emeryturze, co pozwala mu spędzać więcej czasu na ulubionych Mazurach, angażując się w działalność dla dobra tej Ziemi , jej gości i mieszkańców. Mazury AirShow to promocyjno – medialne zdanie Andrzeja Siezieniewskiego, nie tylko atrakcyjna prezentacja kunsztu polskich pilotów ale także wspaniała okazja do międzynarodowej promocji Krainy Wielkich Jezior i jej wyjątkowych atrakcji.

Sokół Edward – Pilot samolotowy i szybowcowy, instruktor szkolenia lotniczego pierwszej klasy w lotnictwie cywilnym. Absolwent Liceum Lotniczego im. Żwirki i Wigury w Dęblinie oraz Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotnicze (obecne WSOSP) w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych (PSN). Poza szkoleniem wojskowym uzyskał również kwalifikacje cywilne - licencje pilota (PPL). Po ukończeniu szkoły oficerskiej w stopniu podporucznika, rozpoczął służbę na stanowisku kierowania RL w Warszawie. Służbę w wojsku zakończył w stopniu majora. Już w cywilu z dniem 1 stycznia 2007 r rozpoczął pracę w Agencji Ruchu Lotniczego (obecnie PAŻP). Jest również wykładowcą zajęć teoretycznych w Szkole „Orląt” w Dęblinie. Poza obowiązkami w PAŻP udziela się prowadząc pikniki oraz pokazy lotnicze. Od 1985 roku członek Aeroklubu "Orląt" w Dęblinie w którym zaczął przygodę z lotnictwem. , a po uzyskaniu uprawnień instruktora wyszkolił dziesiątki pilotów. Dotychczasowy nalot ogólny to 1500 h na różnych typach szybowców i samolot&´w. Do zespołu Mazury AirShow dołączył w 2011 r. obejmując funkcję kierownika lotów na lotnisku Kętrzyn, którą niestrudzenie i znakomicie pełni każdego roku podczas mazurskich pokazów.. Jego wysoki profesjonalizm zapewnia bezpieczne wykonywanie lotów w strefie ATZ lotniska Kętrzyn, co jest zauważane i doceniane przez krajowych oraz zagranicznych pilotów.

Sokół Witold - niemal od dziecka związany z lotnictwem, w wieku piętnastu lat rozpoczął naukę w Liceum Lotniczym w Dęblinie, W 1993 roku ukończył Szkołę Orląt na kierunku Pilot Samolotów Naddźwiękowych, jako podporucznik trafił do 6 pułku lotnictwa myśliwsko bombowego w Pile, gdzie latał na samolotach Su-22 a następnie do 1 pułku lotnictwa myśliwskiego „Warszawa” wyposażonego samoloty myśliwskie MiG-29. Na tym typie samolotu został pilotem pokazowym demonstrując publiczności kunszt pilotażu i możliwości manewrowe samolotu. W 2009 r. rozstał się z mundurem, ale nie lotnictwem, wrócił do Szkoły Orląt jako wykładowca przedmiotów specjalistycznych. Miłośnik historii lotnictwa . Mazury pokochał gdy jako pilot wojskowy spędzał tu czas na obozach sportowo-kondycyjnych. Bardzo często bywa w Giżycku, które traktuje prawie jako miasto rodzinne.. Od niemal dekady pokazuje piękno lotnictwa komentując pokazy lotnicze w całej Polsce, między innymi Air Show Radom. Jak sam mówi jego niedoścignionym wzorcem i mistrzem jest Tadeusz Sznuk, który wprowadzał go w arkana lotniczego mikrofonu. Z podsumowania wynika, że jednak więcej czasu spędził w powietrzu niż z mikrofonem w ręku. De zespołu tworzącego Mazury Air Show dołączył w 2017 roku, nie spoglądawszy na wiek, śmiało można go zaliczyć do grona mazurskiej młodzieży lotniczej. Z pełną akceptacją słuchaczy Witolda komentarzy oraz inicjatorów pokazów, wszedł do rodziny współtwórców „Mazury AirShow”.

Subocz Grzegorz – marszałek- koordynator parkingu samolotów.

 

 

 

 

 

 

 

Sznuk Tadeusz – absolwent Politechniki Warszawskiej z tyt. magistra inżyniera elektroniki, od zawsze miłośnik Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Swoją aktywność zawodową związał głownie z radiem i telewizją. Pracował jako lektor i reporter Rozgłośni Harcerskiej, dziennikarz i komentator w Polskim Radio gdzie największa popularność Tadeuszowi przyniosła audycja– Lato z Radiem. Przez wiele lat był również jednym z prezenterów programu Studio 2 w TVP. Prowadził także koncerty Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. I Turniej Miast . Od 1994 prowadzi w TVP bardzo popularny teleturniej „Jeden z dziesięciu” Jest pilotem samolotów i śmigłowców, komentował różne imprezy lotnicze (np. Radom Air Show) ale dla nas jest wyjątkowym komentatorem Festynów Lotniczych Mazury na lotnisku w Kętrzynie a od 2010 r. komentatorem i współtwórcą sukcesów największych cywilnych pokazów lotniczych pn.”Mazury AirShow” w Giżycku . Tadeusz Sznuk przez wiele lat poświęcania swego społecznego czasu dla przygotowania i i realizacji „Mazury AirShow” , swoją kompetencją , zrozumiałą dla publiczności wiedzą lotnicza (w komentarzach), ciepłym słowem o uczestnikach pokazów i miejscu ich realizacji, walnie przyczynia się do promocji idei „Lotniczych Mazur”, Giżycka i Aeroklubu Krainy Jezior. Niezależnie od wielu odznaczeń i zaszczytnych wyróżnień, jest Honorowym Obywatelem Miasta Giżycko i Honorowym Członkiem Aeroklubu Krainy Jezior.

Tołwiński Stanisław – urodził się na Podlasiu we wsi Kłopoty Stanisławy. Jak sam w gronie przyjaciół opowiada, jedno i drugie jest mu osobiście bliskie. Na etapie średniego wykształcenia tokarz i technik mechanik. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogika a podyplomowo nauki polityczne.
Pierwszą pasją było żeglarstwo. Jako kapitan jachtowy pokonał na różnych jachtach tysiące mil morskich a na żaglowcu Zawisza Czarny również na funkcji I oficera. W Polskim Związku żeglarskim pełnił funkcje sekretarza generalnego, wiceprezesa i prezesa . Zawodowo głównie w biznesie na funkcji prezesa zarządu oraz jako prezes rad nadzorczych. Marzenia o przestworzach zdopingowały do szkolenia lotniczego zakończonego uzyskaniem licencji pilota w wieku 55 lat.
Obecnie prezes Zarządu Invest Mazury Sp. z o.o., pilot z nalotem ponad 800 godzin, właściciel lotniska Kętrzyn Wilamowo i samolotów które użyczył do działalności statutowej Aeroklubu Krainy Jezior, współzałożyciel i prezes AKJ, wyróżniony przez KRL i Skrzydlatą Polskę „Błękitnymi Skrzydłami”,
Pomysłodawca, inicjator i realizator akcji „Lotnicze Mazury” przez dwadzieścia lat tw&o#0000FF5´Suboczacute;rca największych cywilnych pokazów obecnie zwanymi. „Mazury AirShow”, które w dowód wysokiego uznania zostały wyróżnione przez Marszałka Województwa certyfikatem marki regionalnej pn. „Produkt Warmia Mazury”.

Weker Stefan - absolwentem Technikum Budowy Silników Lotniczych we Wrocławiu (późniejsze Lotnicze Zakłady Naukowe) w specjalności technik osprzętu płatowca oraz a Akademię Wychowania Fizycznego ,o kierunku trener lotniczy .
W praktyce i doświadczeniu zawodowym był okres pracy na stanowisku mechanika osprzętu lotniczego, instruktora spadochronowego, szybowcowego i samolotowego, młodszego konstruktora Instytutu lotnictwa czy szefa wyszkolenia w kętrzyńskiej szkole pilotów agrolotnictwa „Agrolot”.
W Zakładzie Usług Agrolotniczych PZL Warszawa Okęcie, pełnił obowiązki leadera grup samolotów przebazowywanych z Polski do Afryki i z powrotem , kierownika baz terenowych w Sudanie i Egipcie czy kierownikiem kontraktu w Iranie. W okresie swojej zawodowej aktywności realizował zadania pilota , instruktora, szefa pilotów i pilota doświadczalnego w ZUA, PZL Okęcie oraz na stanowisku Głównego Inspektora Personelu Lotniczego w GILC.
Ma doświadczenie z pełnienia funkcji dyrektora działu jakości w „Fischer Air”, pilota samolotów AN-26 w firmie „Exin” oraz przez kilka lat jako ekspert ULC w Departamencie Personelu Lotniczego.
Jako skoczek i instruktor spadochronowy wykonał ogółem 1200 skoków;
Jako pilot szybowcowy i instruktor wylatał ogółem 1200 godzin i uzyskał złotą odznakę szybowcową z 2 diamentami;
Jako pilot samolotowy zawodowy i liniowy na 45 typach samolotów wylatał 7800 godzin, w tym w lotach doświadczalnych i próbnych 222 godziny.
Nauczył latać Tadka Sznuka, żeby wiedział o czym mówi podczas pokazów lotniczych. "Przypiął też skrzydła" dziesiątkom młodych i starszych pilotów – ten fragment dopisano na życzenie Tadeusza Sznuka.
W latach 70-tych osiadł na stałe na Mazurach, w Kętrzynie gdzie stworzył swój dom rodzinny i zgromadził pamiątki przeżytego w lotnictwie czasu i wielości dowodów uznania czy wysokich państwowych odznaczeń.
W mazurskich pokazach lotniczych pełni (jako wolontariusz) funkcje dyrektora operacji lotniczych. Dzięki m.in. jego profesjonalizmowi, wielomiesięcznych wysiłków, kreatywności i poczuciu wyjątkowej odpowiedzialności, „Mazury AirShow” zostały wykreowane na najważniejsze pokazy lotnicze a w międzynarodowym środowisku na wyjątkowy „Produkt Regionalny”.

Wrona Andrzej – Technik elektronik o specjalności radio-telewizja. Od ponad 30 lat związany z Łodzią i Politechniką Łódzką. Pasjonat lotnictwa.. Od początku lat 90tych XX wieku swoją pasję realizuje za sprawą fotografii lotniczej. Kolejnym krokiem, poprzez który realizuje się w lotnictwie było rozpoczęcie współpracy, jako współautor artykułów w czasopismach: „Aeroplan”, „Skrzydlata Polska”, „Lotnictwo”, „Lotnictwo z Szachownicą”, „Lotnictwo Aviation International”. Działacz Klubu Lotniczego „NA PROSTEJ”, Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”. Współautor wydawnictwa pt.: „Skrzydła Ziemi Łódzkiej. 45 lat ŁKSL”. Od 2012 r wspiera organizatorów mazurskich pokazów w Kętrzynie i Giżycku nad j.Niegocin, m.in. dokumentacją fotograficzną.


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt