XXIII M i ę d z y n a r o d o w y  Z l o t
Przyjaciół Lotnictwa

5 – 8 sierpnia  2021 r.

 

I..Cel Zlotu

Jednym z głównych - najważniejszym celem realizacji zadania jest popularyzacja Krainy Wielkich Jezior Mazurskich  z istotnym wykorzystanie rosnącego znaczenia General Aviation dla rozwoju rekreacji lotniczej w atrakcyjnym (jak nasz) regionie turystycznym jak i coraz popularniejszej turystyki lotniczej małymi samolotami.

Ponadto organizatorzy dążą do:

1.    Zaprezentowania możliwości infrastruktury lotniczej Warmii i Mazur na rzecz aktywnego współdziałania dla  rozwoju turystyki  małymi samolotami;

2.    Okazania wielu atrakcyjnych miejsc w turystyce lotniczej z wykorzystaniem lotnisk i lądowisk istniejących na Warmii i Mazurach oraz gościnne odwiedzenie  lotniska u sąsiadów , w Suwałkach;.

3.    Popularyzacji w społeczeństwie znaczenia rekreacji i turystyki lotniczej w atrakcyjnym regionie turystycznym jakim jest Kraina Wielkich Jezior Mazurskich;

4.    Prezentacji i zacieśnianie międzynarodowej więzi różnych środowisk i form uprawiania zainteresowań lotniczych;

5.    Aktywizacji partnerów i promocji oferty różnych form pobytowo-rekreacyjnych jak i unikalnych  w Europie pełnej palety możliwości  turystycznych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;

6.     Zorganizowanie atrakcyjnego poznawczo i turystycznie pobytu  w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich turystom – lotnikom;

7.    Integracja załóg samolotów uczestniczących w Zlocie, w ramach odrębnego  programu propozycji towarzyszących;

8.    Wymiana ciekawych, lotniczych spostrzeżeń z obszarów doznań, przeżyć, przygód a także wymiana doświadczeń z opinii o nowych wysublimowanych konstrukcjach lotniczych w kategorii „Urządzenia” stawiających nowe wymagania ale i nowe wyzwania ich właścicielom 


II.  Miejsce/a Zlotu

1. Główną bazę Zlotu będzie lotnisko Kętrzyn Wilamowo

2. Planowane odwiedzenie lotnisk (lądowisk):

   

Głównym zadaniem organizatorów Zlotu będzie stworzenie ciekawego programu

turystyczno – poznawczo – towarzyskiego, ale również  odwiedzenia może

takich lotnisk jak: Gryźliny. Orneta,  Giże i Suwałki podczas Festynu Lotniczego „Odlotowe Suwałki”.

       

 

III. Warunki uczestnictwa w Zlocie

 

1.

Zakwalifikowanie na Zlot nastąpi na podstawie przesłanego zgłoszenia samolotu - załogi wg załączonego wzoru;

 

 

2.

Samolot i pilot spełniają wszystkie kryteria "Prawa Lotniczego" i rozporządzeń Prezesa ULC ;

 

 

3.

Zakwaterowanie i wyżywienie zabezpieczają załogi własnymi środkami lub przez zlecenie dla Biura Organizacyjnego Zlotu;

 

 

4.

Wniesienie symbolicznej opłaty wpisowej w wysokości 50.00 zł od osoby w załodze zgłoszonego samolotu na konto Aeroklubu Krainy Jezior w Banku;

 

 

5.

Uczestnictwo w Zlocie będzie zaliczone (dla wystawienia certyfikatu Zlotu) dla załogi która dokona wpłaty wpisowego i zrealizuje przynajmniej program wybranych 2 dni;

 

 

6.

Gotowość do aktywnego włączenia się w "życie" i atmosferę towarzyską Zlotu a instrumenty muzyczne i umiejętność grania zostaną docenione.


IV. Kierownictwo przygotowań Zlotu


Honorowi Komandorzy  XXIII MZPL– instr. pilot Jerzy Kwieciński  i  instr. pilot Stefan Weker oraz  Prezes AKJ - pilot Stanisław Tołwiński; 

 

Zabezpieczenie organizacyjne  XXIII MZPL – Dyrektor AKJ - Anna Piórkowska – kontakt (biuro@lotniskoketrzyn.pl, 89 752-45-21 lub 503 172 835)


V. Możliwości zakwaterowania

1.Zakwaterowanie może być zarezerwowane przez sekretariat Zlotu, jeżeli będzie takie

   życzenie zgłaszanych załóg lub indywidualnie przez załogi.

2. Do wyboru załóg istnieją następujące możliwości zakwaterowania:


a/. pole namiotowe na lotnisku - bez opłat;

 

b/. w internacie szkoły budowlanej w Kętrzynie w pokojach 2 i 3 osobowych –

     40,00- zł/osoba;

c/. w "Majątku Wajsznory" – przy lotnisku (w pokojach 2-osobowych ze

     śniadaniem) – 80 zł/osoba – ilość miejsc niestety ograniczona;

d/.wybrane indywidualnie przez uczestników Zlotu w zaprzyjaźnionych hotelach

     Giżycka , Kętrzyna , Mrągowa i Rynu.

 

 

VI. Uwagi końcowe

 

Mamy przekonanie, na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń , że  XXIII Zlot w połączeniu z Rajdem po lotniskach Warmii i Mazur dzięki wspaniałym załogom uczestniczącym we wspólnym – lotniczym poznawaniu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest/będzie  istotnym wydarzeniem w środowisku pilotów odwiedzających Kętrzyn Wilamowo oraz Krainę Wielkich Jezior Mazurskich

 

Dla nas w Aeroklubie Krainy Jezior to wielka frajda obcować przez kilka dni z wspaniałymi pilotami w atmosferze koleżeńskiej i nie pozbawionej humoru.

 

Mając taką ocenę dotychczasowych Rajdów, z niecierpliwością oczekujemy zgłoszeń a następnie przybycia załóg na ZLOT  i poznawanie lotnisk oraz oferty turystycznej Warmii i Mazur.

 

Do zobaczenia na Mazurach! Do zobaczenia na lotnisku Kętrzyn Wilamowo!

 

 

 

         Stanisław Tołwiński

                 Prezes AKJ

 

                                     Lotnisko Kętrzyn Wilamowo, lipiec 2021 r.

 

 


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt