6.X.1954, środa, godz. 13.00, z pasa Lotniska Kętrzyn Wilamowo startuje samolot. Na pokładzie znajduje się ks. Stefan Kardynał Wyszyński. Samolot, oddalając się od 45 minut wcześniej opuszczonego więzienia w Stoczku Warmińskim, obiera kurs na nowe miejsce internowania - Prudnik Śląski.


     Oryginalna treść "Zapisków więziennych"
W hołdzie wybitnym Polakom

"... Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi..."
Stefan Kardynał Wyszyński

Ta głęboka myśl wybitnego Polaka Stefana Kardynała Wyszyńskiego stała się inspiracją dla podjęcia inicjatyw zmierzających do stałego utrwalania w pamięci nowych pokoleń Polaków osoby Prymasa Tysiąclecia, jego związków z Warmią i Mazurami oraz lotniskiem Kętrzyn Wilamowo.

Dla trwałego upamiętnienia 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał Wyszyński jako więzień stanu był przewożony przez nasze lotnisko i odlatywał z jednego miejsca internowania do drugiego, zainicjowałem przy udziale władz samorządowych postawienie pamiątkowego obelisku.

Mając akceptację Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa oraz osobiste zaangażowanie ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza br. ordynariusza Archidiecezji Warmińskiej, 6 października 2001 r. w niezwykle uroczystej scenerii odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia.

Poczty sztandarowe Akowców, Sybiraków, kompanie honorowe jednostek wojskowych z Giżycka, Węgorzewa i Straży Granicznej, władze państwowe i samorządowe oraz licznie zabrana ludność z regionu, uczestnicząc w odsłonięciu obelisku oddała hołd pamięci Wielkiemu Polakowi. Uroczystość zakończona mszą polową w hangarze lotniczym w otoczeniu samolotów z udziałem chóru z kościoła Św. Katarzyny i orkiestry wojskowej były bardzo podniosłym i wzruszającym elementem.

„Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego" od 2001 r. został ustanowiony jako stałe święto realizowane każdego roku na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Z okazji 85 rocznicy utworzenia Aeroklubu Polskiego, w dniu 9.10.2004 r. podczas dorocznych uroczystości „Dnia Pamięci…” został odsłonięty obelisk i tablica w hołdzie lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą. Odsłonięcia i poświęcenia dokonał Prymas Polski Józef Kardynał Glemp – również członek Aeroklubu Polskiego – uczestniczący w obchodach „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Wielkie związki osobiste Prymasa Wyszyńskiego i Kardynała Wojtyły stały się inspiracją dla organizatorów, aby w 2005 r. podczas obchodzenia „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego” dokonać odsłonięcia obelisku z płaskorzeźbą i tablicą poświęconą „Janowi Pawłowi II – największemu pielgrzymowi lotniczemu świata”.

Od 2006 roku doroczne uroczystości utrwalające pamięć o Wielkich Polakach są obchodzone pod nazwą „Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II”.

W tym roku jak zwykle obchody „Dnia Pamięci…” odbędą się w uroczystej i bardzo podniosłej atmosferze, na których zapewne nie zabraknie nikogo komu wartości głoszone i postawa obywatelska Prymasa Wyszyńskiego oraz nauki Ojca Świętego są bliskie.

W dniu 6 października 2017 roku (piątek) zapraszamy wszystkich do Sanktuarium w Stoczku Klasztornym, a w dniu 7 października 2017 r.(sobota) na lotnisko Kętrzyn Wilamowo - by uczcić 63-cią rocznicę pamiętnego odlotu internowanego Prymasa z lotniska Wilamowo - na uroczysty apel o godzinie 12.00 i Polową Mszę Świętą - celebrowaną przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza w hangarze lotniczym.

Dajmy przykład młodym pokoleniom kultywowania ideałów i osoby zasłużonych Polaków – Prymasa Tysiąclecia oraz wybitnego Ojca Świętego – Jana Pawła II.

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ
PROGRAM OBCHODÓW


Sanktuarium w Stoczku Klasztornym,

6 październik 2017 - piątek

16.30 Różaniec - prowadzą uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Wyszyńskiego w Smolajnach.

17.00 Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem księdza Krzysztofa Weredy-marianina posługującego w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym

w intencji o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Liturgię Słowa: czytanie, psalm i modlitwę wiernych przygotowują uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr.49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku.

Po zakończeniu Liturgii przejście z krzyżem do "Kalwarii Prymasa" w ogrodzie klasztornym, zapalenie zniczy i odmówienie modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Krzyż niosą uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie.

Do Stoczka Klasztornego prosimy zabrać ze sobą symboliczny znicz, który zapalimy przy Kalwarii Prymasa w klasztornym ogrodzie.

18.30Poczęstunek dla wszystkich gości, młodzieży i dzieci w sali domu pielgrzyma na dziedzińcu klasztoru oraz w klasztorze na parterze(na holu i w jadalni dla gości)


Lotnisko Kętrzyn Wilamowo,

7 październik 2017 - sobota


11.50 - Zbiórka przed obeliskami kompanii honorowych, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców regionu

12.00 - Uroczysty Apel - przy plenerowej Galerii Pamięci:

- okolicznościowe wystąpienia,

- Apel Pamięci Oręża Polskiego i salwa honorowa,

- złożenie kwiatów pod obeliskami: Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ku czci Jana Pawła II - największego lotniczego pielgrzyma świata.

12.30 - przegrupowanie kompani honorowych, pocztów sztandarowych i publiczności do hangaru lotniczego

12.40 - Polowa Msza Święta - tradycyjnie celebrowana w hangarze lotniczym

13.30 - Koncert Orkiestry Wojskowej

14.00 - "oferta kulinarna" z wojskowej kuchni
 
Patronami honorowymi "Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II" byli:
Prymas Polski Senior - Józef Kardynał Glemp

List Prymasa

Pożegnanie Józefa Kardynała Glempa

Stanisław Kardynał Dziwisz - wieloletni sekretarz i przyjaciel Ojca Świętego Jana Pawła II

Arcybiskup Edmund Piszcz - (obecnie już Senior) - jeszcze jako Metropolita Warmiński od pierwszych uroczystoœci wspierający organizatorów "Dnia Pamięci..." i zawsze celebrujący Mszę Św. w Hangarze lotniska Kętrzyn WilamowoGaleria zdjęć


Uroczysty apel przy obelisku


Okolicznościowe wystąpienia


Złożenie wieńców i kwiatów


Msza Św.
homilia ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza


Występ Orkiestry wojskowej z Giżycka


Przylot Prymasa Józefa Glempa


Odsłonięcie obelisku poświęconego Lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą


Msza Św. w hangarze lotniczym


 


Do pobrania
Patroni Medialni

Współorganizatorzystrona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt