[ 2014.03.17 ] "Nowe Skrzydła" na finiszu
...szkoleń w AKJ !!!

W Aeroklubie Krainy Jezior zakończył się trzeci etap szkoleń w ramach projektu pn. "Nowe Skrzydła" . Projektu realizowanego przez DZ Consulting na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Regionalnego Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Szkolenie rozpoczęło się 28 stycznia a zakończyło się ćwiczeniami w dniu 16 marca 2014. Całość projektu obejmowały 3 bloki szkoleniowe (każdy kończył się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu z danej tematyki).
Pierwszy etap dotyczył przepisów i zasad AOC w staraniach o certyfikację na przewoźnika turystycznego.
Kolejny etap pozwolił uczestnikom pogłębić wiedzę z zakresu licencjonowania pilotów – PART FCL. Mieliśmy okazję poznać proces i system licencjonowania pilotów, na różnego rodzaju statki powietrzne.
Ostatni etap obejmował zakres wiedzy na temat zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych – SMS (Safety Managment System). Ciekawe wykłady prowadzone przez ludzi od lat związanych z lotnictwem, pozwoliły członkom uczestniczącym z ramienia Aeroklubu Krainy Jezior poszerzyć swoją wiedzę z zakresu lotnictwa cywilnego. Podczas szkolenia niezależnie od wykładów odbywały się również zajęcia praktycznie, gdzie wiedzę teoretyczną przekładaliśmy na samodzielne wypełnianie dokumentacji. Całość projektu była świetną okazją do wykorzystania okresu zimowego, dla przeszkolenia pracowników i właściwego przygotowania się do wielkimi krokami zbliżającego się sezonu.
Dzięki uczestnictwie w projekcie podnieśliśmy swoje kwalifikacje zawodowe, bliżej zapoznaliśmy się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa w lotnictwie – co niewątpliwie odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym General Aviation.
Projekt pn. "Nowe Skrzydła" uważamy za pomyślnie zrealizowany. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie szkolenie w naszym regionie przeznaczone dla pozarządowych organizacji lotniczych.
Wszyscy uczestnicy przeszli pozytywnie przez trzy bloki szkoleniowe, zdając egzaminy a w rezultacie otrzymując certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę oraz nowe umiejętności. Cieszymy się i dziękujemy za zaproszenie do udziału w projekcie!

Monika Sarapuk
Uczestniczka szkolenia

A tak przedstawiał się program szkolenia w zakresie SMS

Foto relacja ze szkolenia

W chwili przerwy ... na osobistym zbliżeniu z ISKRĄ

Potwierdzenia ukończenia ostatniego etapu projektu "Nowe Skrzydła"
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt