[ 2017.10.11 ] Po raz 17-sty odbyły się na lotnisku Kętrzyn Wilamowo "Dni Pamięci..."

W  sobotnie przedpołudnie  7 pażdziernika (mimo jesiennego chłodu)  lotnisko Kętrzyn Wilamowo, jak każdego roku od 17-stu lat zatętniło  wyjątkowym ożywieniem.                                   
To były ostatnie przygotowania do wyjątkowych uroczystości, realizowanych pn. "Dzień  Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II" .           
Przybyły autokary z kompaniami  honorowymi, orkiestrą wojskową, młodzieżą szkolną  i mieszkańcami   Kętrzyna.  Posiadający samochody osobowe przybyli własnymi autami w tym licznie zaproszeni goście!
Od 11.30 przy obeliskach upamiętniających Stefana Kardynała Wyszyńskiego  oraz  Jana Pawła II  stanęła asysta honorowa żołnierzy z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej  i 11 Mazurskiego Pułku Artylerii- nadając tym wyjątkowość zbliżającej się uroczystości.
Po krótkim akcencie muzycznym orkiestry wojskowej z Giżycka, wobec pełnej gotowości Kompani Honorowej z 15 GBZ i 11 Pułku Artylerii z Węgorzewa oraz licznych pocztów sztandarowych, punktualnie w samo południe - o godzinie 12-stej rozpoczął się Uroczysty Apel..., dedykowany … Wielkim Polakom.
Tradycyjnie rozpoczęto ceremonią podniesieniu Flagi Państwowej  przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej wykonującej  Hymn Państwowy.      Wobec zakończenia w dniu 17 sierpnia br ziemskiej misji ks. prałata dr Zygmunta Klimczuka , krótką chwilą (przy akcentach Ciszy granej na trąbce) poświęcono wspomnieniu  wieloletniego przewodniczącego komitetu organizacyjnego obchodów Dnia Pamięci..
Okolicznościowe wystąpienia,  złożenie wiązanek pod obeliskami Ojca Świętego i Prymasa Tysiąclecia oraz Apel Oręża ... zakończony salwą honorowa, wypełniło pierwszą część uroczystości.

Druga część uroczystości  odbyła się  jako  Polowa Msza Święta w hangarze lotniczym, której  przewodniczył Arcybiskup Senior Edmund Piszcz, w asyście duchownych (w tym  ks. Wojciecha Sokołowskiego - Kustosza Sanktuarium w Stoczku Klasztornym)                                             
Nastrój specjalnej (jesienno - wojskowej) scenografii, komendy dowódcy Kompanii Honorowej, akcenty muzyczne Orkiestry Wojskowej i Chóru z Kościoła Św. Katarzyny oraz wyjątkowa homilia Arcybiskupa Edmunda Piszcza, to wszystko dawało znakomitą możliwość dla podniosłego  nastroju Mszy Świętej i indywidualnego przeżycia każdej osobie   uczestniczącej w  uroczystości.
W nawiązaniu do  ogólnopolskiej inicjatywy „Różaniec do granic” odmówiono wspólnie również fragment  różańca zainicjowany i poprowadzony przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza.

 

A po Mszy Świętej, wszyscy mieli okazję posilić się pobłogosławioną przez Arcybiskupa E. Piszcza  smacznym bigosem, w tym roku  przygotowanym przez Gminę Kętrzyn a serwowanym  z wojskowej kuchni .
Już po zakończeniu tegorocznych uroczystości  "Dni Pamięci...", podsumowując przygotowania i  realizację, należą sie szczególne podziękowania, m.in. dla:
• Księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza za trwałe od 17-stu lat wspieranie organizatorów Dnia Pamięci …, przewodniczenie Mszy Świętej i wygłoszenie homilii  oraz wszystkim obecnym duchownym za uczestniczenie w składzie  celebransów;
• Pana  Marszałka Gustawa  Marka  Brzezina   za skierowany okolicznościowy adres  oraz Panu Marianowi Podziewskiemu  za reprezentowanie Pana Marszałka
• Pana Wojewody  Warmińsko - Mazurskiego Artura  Chojeckiego za skierowany okolicznościowy adres  oraz Panu Jarosławowi Babalskiemu za reprezentowanie Pana Wojewody;
• Eminencjom – Kardynałom:  Stanisławowi Dziwiszowi i Kazimierzowi Nyczowi za skierowane listy i duchową obecność z uczestnikami uroczystości;
• Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej  Panu      gen.bryg Jarosławowi Gromadzińskiemu  - za wyjątkowe zaangażowanie Brygady w oprawę uroczystości przez desygnowanie kompanii honorowej z pocztem sztandarowym, pocztu flagowego  i warty honorowej przy obeliskach;
• Dowódcy 11 Pułku Artylerii z Węgorzewa  dla Pana płk Jacka Wery  za  udział  Kompanii Honorowej i licznej delegacji z pocztem sztandarowym .
• Dla Samorządu Powiatu Kętrzyn, za współorganizację i  skuteczną pomoc  w rozwiązaniu kilku istotnych sprawach logistyki przygotowań;
• Władzom Miasta Kętrzyn  za współorganizacje i wymierną pomoc w logistyce przygotowań uroczystości przez zadysponowanie do pomocy Kętrzyńskiego Centrum Kultury oraz PGK „Komunalnik”;
• Dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury za nagłośnienie uroczystości i wsparcie  medialne oraz dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”  za umieszczenie - eksponowanie w autobusach  i na słupach ogłoszeniowych okolicznościowych zaproszeń na Dzień Pamięci…  oraz umożliwienie komunikacji na lotnisko mieszkańcom Kętrzyna;
• Władzom Gminy Kętrzyn  za współorganizację, zapewnienie  autokaru dla przywiezienia i odwiezienia Orkiestry Wojskowej  , pomoc transportem publiczności na lotnisko i wsparcie finansami wspólną strawę ;
• Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Karolewie za użyczenie podnośnika  do wykonania scenografii w hangarze i wsparcie ekipą osobowo - techniczną 
• Na ręce księdza  Wojciecha Sokołowskiego Kustosza Sanktuarium Matki Pokoju  w Stoczku Klasztornym  przekazujemy podziękowania  księżom Marianom z za wspólne od 12-tu lat organizowanie  "Dni Pamięci ...";
• Delegacjom samorządów z regionu, oraz wojska,instytucji, szkół i wszystkim nie wymienionym a obecnym za udział w uroczystości oraz złożone kwiaty pod obeliskami
• Dla Pana ppłk SG Roberta Inglot –Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału  Straży Granicznej za użyczenie siatek maskujących do dekoracji uroczystości;   
• Pani  Darii Zecer  Dyrektor Muzeum w Zamku Kętrzyńskim,  za użyczenie krzeseł na uroczystość;
• Strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych, z: Karolewa,Srokowa, Truszkowa i Wilkowa  za asystę delegacji strażaków i wozów strażackich
• Dla Pana Jan Mickiewicza – Dyrektora Zaspołu Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego w Karolewie, za udostępnienie oraz zapewnienie złożenia podestu na Mszę Święta w hangarze;
• Chóru kościoła Św. Katarzyny – pod kierownictwem organisty - Jerzego Opalińskiego oraz Orkiestry Wojskowej Wojsk Lądowych - z Giżycka - desygnowaną przez Dowódcę Garnizonu Warszawa -  za wyjątkowy nastrój muzyczny naszej uroczystości;
• Kompaniom  Honorowym  z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej  11 Mazurskiego Pułku Artylerii, za nadanie podniosłej atmosfery na Apelu i podczas całej uroczystości;
• Wszystkich obecnych na tej dorocznej Uroczystości, pocztom sztandarowym w tym licznej reprezentacji młodzieży ze szkół  imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II, przy których udziale możemy w tak poważnym gronie kultywować pamięć o Wielkich Polakach.

Zarząd AKJ

Listy:
Kazimierza Kardynała Nycza - Metropolity Warszawskiego
Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko Mazurskiego
Senatora Bogusławy Orzechowskiej

 
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt