[ 2020.10.07 ] Pod Patronatem Prezydenta RP odbyła się już jubileuszowa – dwudziesta edycja Dnia Pamięci ...

Jubileuszowe uroczystości miały swój bardzo istotny kontekst kalendarzowy , zrealizowane przy licznym udziale osób, mimo koronowirusa i z zachowaniem ograniczeń powodowanych pandemią COVID-19.


Odbyły się w nawiązaniu do dnia 6 października 1954 roku kiedy to więzień stanu Ksiądz Prymas Wyszyński w asyście funkcjonariuszy - strażników ze Służby Bezpieczeństwa, odlatywał z lotniska w Kętrzynie lot do kolejnego miejsca uwięzienia .

Odbyły się również w nawiązaniu do dnia 6 października 2001 roku, kiedy odsłonięto obelisk dedykowany Prymasowi Tysiąclecia i upamiętniający epizod obecności więźnia stanu -Stefana Kardynała Wyszyńskiego na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Tegoroczna uroczystość – jubileusz Dnia Pamięci … został zrealizowany pod zaszczytnym PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEA DUDY. Dowód formalny prezentujemy w załączeniu. To oczywisty powód do dumy dla organizatorów, za co dziękujemy Panu Prezydentowi.

Jak zapowiadaliśmy, ze względu na ograniczenia spowodowane koronawirusem byliśmy zmuszeni odstąpić od tradycyjnego charakteru uroczystości, z kompaniami honorowymi, orkiestrą wojskową i polową mszą świętą w hangarze lotniczym, a na zakończenie zawsze, ze wspólną strawą z kuchni wojskowej, dla wszystkich uczestników.

Ciepłe jesienne i słoneczne przedpołudnie dnia 6 października 2020 jakby dawało do zrozumienia, że jest to dzień szczególny. I tak właśnie było, bo dedykowany pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II.

Nadeszła godzina 12-sta. Przy obeliskach Św. Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego zapalone białe i czerwone znicze. Krótkie powitanie przybyłych z kwiatami delegacji przez Starostę kętrzyńskiego i prezesa Aeroklubu Krainy Jezior jako gospodarza lotniska. Omówienie scenariusza uroczystości na lotnisku. Po czym przybyłe delegacje z zachowaniem pewnego dystansu podchodziły do obelisków i składały wiązanki kwiatów . Fragment tego etapu uroczystości ilustruje kilka poniższych zdjęć.

Podczas pierwszej części uroczystości na lotnisku Kętrzyn Wilamowo pokłonili się obeliskom bohaterów dnia pamięci … i złożyli kwiaty:

- Dwie wiązanki opatrzone biało-czerwonymi szarfami z napisem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w imieniu Premiera złożył Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Aleksander Socha;
- w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej - gen. bryg. Bogdan Rycerski
- Dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie - płk Mariusz Majerski
- Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski
- Ryszard Niedziółka – Burmistrz Miasta Kętrzyn
- Delegacja duchowieństwa powiatu kętrzyńskiego
- Ks. kpt. Marek Rycio – kapelan Garnizonów Olsztyn i Lidzbark Warmiński
- Sławomir Prusaczyk -Wicestarosta Mrągowski
- Marta Kamińska – Wójt Gminy Barciany
- Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn
- Marek Olszewski – Wójt Gminy Srokowo
- Delegacja terenowej organizacji PIS w Kętrzynie
- Pan Dyrektor Jan Mickiewicz z delegacją Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie
- Szkoły Podstawowe: w Barcianach, w Garbnie, w Mołtajnach i w Windzie
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie
- Jan Stefaniuk – przez 10 lat współpracował ze Stefanem Kardynałem Wyszyńskim w Metropolitalnej Kurii Warszawskiej
- Nadleśnictwo Srokowo –reprezentowane przez Nadleśniczego Zenona Piotrowicza
- Janusz Niewiarowski – przedstawiciel Stowarzyszenia „Dla Niepodległej” z Wydmin
- Aeroklub Krainy Jezior;

Po złożeniu kwiatów krótkie spotkanie na Wieży Kontroli Lotów , przy kawie i lotniskowych wypiekach oraz chwila na dokonanie wpisu do Księgi Pamiątkowej Jubileuszu.

Z okazji jubileuszu Dnia Pamięci … do uczestników uroczystości skierowali swoje adresy (pisemne wypowiedzi): Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP, Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP, Jerzy Małecki – Poseł Sejmu RP , Gustaw Mark Brzezin -Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Artur Chojecki- Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Kazimier Kardynał Nycz – Metropolita Warszawski, Stanisław Kardynał Dziwisz ale również wiele innych pism wpłynęło na adres organizatorów . Taka aktywność najważniejszych osób w kraju i województwie jest dowodem na powszechne wielkie uznanie dla bohaterów Dnia Pamięci. Treść skierowanych okolicznościowych adresów prezentujemy poniżej.

Przed godziną 18-sta pierwsze symptomy zbliżającej się drugiej części uroczystości. Przed głównym wejściem do Bazyliki Św. Jerzego w Kętrzynie w szyku wojskowym Kompanii Honorowej młodzież I Liceum Ogólnokształcącego SN-B im. Polskich Spadochroniarzy i poczty sztandarowe.

Punktualnie o 18.00 orszak ministrantów i duchownych wprowadza do Bazyliki poczty sztandarowe i Kompanię Honorowa uformowaną z młodzieży LO im. Polskich Spadochroniarzy.
Rozpoczęła się druga część jubileuszowych uroczystości, Msza Świętą pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa dr Edmunda Piszcza i z udziałem wielu duchownych jako celebransów. Słowa wprowadzenia i powitań wygłosił Proboszcz Parafii Św. Jerzego, Ksiądz Dziekan Stanisław Majewski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dnia Pamięci… Przedstawiciele młodzieży swoimi słowami zaprezentowali sylwetki Św. Jana Pawła II oraz Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Istotną kulminacją była okolicznościowa homilia wygłoszona prze Arcybiskupa Edmunda Piszcza. Poświęcona Św. Janowi Pawłowi II i Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, a w tym kontekście istocie PAMIĘCI … w znaczeniu nie tylko dosłownym, ale szczególnie w odniesieniu do znaczenia ludzkiego, społecznego , obywatelskiego i patriotycznego. Mam nadzieję, że jak zwykle mądre słowa Arcybiskup Edmunda Piszcza - wielkiego humanisty i wyjątkowego duchownego zrobiły wrażenie, a w konsekwencji zostały zapamiętane przez uczestników uroczystości.

Pewną ilustrację z Mszy Świętej stanowi poniżej kilka zdjęć .

Pod koniec tej uroczystej liturgii, jeszcze przed błogosławieństwem, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dnia Pamięci … Ksiądz Stanisław Majewski zabrał glos, by podziękować szczególnie za Patronat Prezydenta Andrzeja Dudy, za skierowane listy Pani Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek, Panu Marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu, za desygnowanie przedstawicieli Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiego, władzom Warmii i Mazur , dla: Wojewody Artura Chojeckiego i Marszałka Gustawa Marka Brzezina . Również wszystkim którzy wsparli przygotowania Dnia Pamięci … delegacjom z regionu składającym kwiaty pod obeliskami , pocztom sztandarowym i uczestnikom jubileuszowej Mszy Świętej. Swoje wystąpienie Ksiądz Stanisław Majewski zakończył stwierdzeniem „… do zobaczenia w przyszłym roku! Na już dwudziestej pierwszej edycji, a jednocześnie pierwszej z BŁOGOSŁAWIONYM Stefanem Kardynałem Wyszyńskim”.

W zwyczaju uroczystości Dnia Pamięci… realizowanych przez 19 lat na lotnisku była wspólna strawa z wojskowej kuchni. Chcieliśmy/planowaliśmy również i tym razem po Mszy Świętej poczęstować wszystkich grochówką wojskowa, na placu przed Bazyliką . Jednak w trosce o uczestników uroczystości w sytuacji nadal zagrożenia istniejącą pandemią COVID-19 , musieliśmy w ostatniej chwili zrezygnować.

Dzień Pamięci … 2020 mimo , że skromniej scenariuszowo niż dotychczas to bywało przez 19 lat (ze znanych powodów) jednak jubileuszowe uroczystości Dnia Pamięci … zostały zauważone i docenione przez najważniejsze władze w Polsce ale i również liczną społeczność regionu.

To nas cieszy a naszym pragnieniem jest aby PAMIĘĆ o tych Wybitnych Polakach nigdy nie wygasała!

Stanisław Tołwiński 

 
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt