[ 2021.04.10 ] W sobotę 10 kwietnia 2021 - na lotnisku Kętrzyn Wilamowo!

W 2020 r zamierzenia wyjątkowej uroczystości (w asyście kompanii honorowych , orkiestry wojskowej , pocztów sztandarowych i szczególnych gości ) dla upamiętnienia 10-tej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem , niestety zniweczyła (już wtedy nie zaproszona na uroczystości) epidemia koronawirusa.

COVID-19 rozpanoszył się i nadal nas nie opuszcza nas komplikując przygotowanie do 11-stej edycji Apelu Pamięci … ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. Jednak nie dopuściliśmy do osamotnienia jedynego na lotnisku i pierwszego w Polsce obeliska upamiętniającego ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Dostosowując się do rządowych ograniczeń w okresie trzeciej fali nasilenia pandemii,w bardzo skromnej reprezentacji lokalnych władz , z należny szacunkiem oddano hołd ofiarom!

Na budynku z wieżą kontroli lotów i na masztach lotniska Wilamowo powiewały biało-czerwone flagi , przy obelisku białe i czerwone znicze a obok tablica z ekspozycją zdjęć z z odsłonięcia obeliska i dotychczasowych uroczystości, podkreślając tym szczególność dnia i obchodzonego wydarzenia.

O godzinie 8.30 pełna gotowość dla uczestników uroczystości. Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią na lotnisko przybyli: Pan Aleksander Socha –Wicewojewoda Warmińsko Mazurski, Pan Andrzej Pężiński – Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego, Pan Michał Kochanowski -Starosta Kętrzyński , Pan Maciej Wróbel – Wiceburmistrz Miasta Kętrzyn , Pani Marta Kamińska – Wójt Gminy Barciany, Pan Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn, Pan Marek Olszewski – Wójt Gminy Srokowo, delegacja Muzem Dywizjonu 303 oraz Ksiądz Dziekan Stanisław Majewski i Ksiądz ppor.SG Paweł Siebiesiewicz w imieniu duchownych wszystkich wyznań w Kętrznie.

Realizując pewną tradycję o 08.41 zaprzyjaźniona ekipa OSP przejmującym głosem syreny wozu strażackiego przez minutę obwieściła symbolicznie godzinę katastrofy. Następnie odsłuchano hymnu Polski a tekście jak każdy z nas pamięta „ Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy …” którego słowa i melodia dodatkowo podkreślały szczególność wydarzenia i narodową symbolikę tej uroczystości.

Następnie duchowni: Ksiądz Dziekan Stanisław Majewski i Ksiądz ppor. SG Paweł Siebiesiewicz (również kapelan W-MO SG) stając przed okolicznościowym obeliskiem wypowiedzieli specjalną modlitwą , w intencji ofiary Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich towarzyszących Panu Prezydentowi osób , które zginęły 11 lat temu pod Smoleńskiem.

Po zakończeniu modlitwy Ks. Stanisław Majewski i Ks.Paweł Siebiesiewicz w rytmie tremolo na perkusji (odtwarzanych z zapisu magnetycznego) złożyli wiązanki kwiatów a następnie Wicewojewoda Aleksander Socha, Pełnomocnik Marszałka Andrzej Pęziński, Starosta Michał Kochanowski, Wiceburmistrz Maciej Wróbel , Wójt Marta Kamińska, Wójt Paweł Bobrowski , Wójt Marek Olszewski , delegacja Muzeum Dywizjonu 303 oraz Stanisław Tołwiński w imieniu Aeroklubu Krainy Jezior i Fundacji Military Park, który również skonfigurował białe i czerwone znicze w literę „V” obejmując tym złożone pod obeliskiem wiązanki kwiatów.

Uroczystość zakończyło odsłuchanie z zapisu magnetycznego utworu „Cisza” w przejmującym wykonaniu solisty na trąbce.

Kończąc relację z tej symbolicznej uroczystości , pragnę podziękować władzom Województwa Warmińsko - Mazurskiego a w szczególności Panu wojewodzie Arturowi Chojeckiemu i Panu marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi za desygnowanie przedstawicieli z pięknymi wieńcami oraz reprezentującym lokalne samorządy: Staroście Michałowi Kochanowskiemu, Wiceburmistrzowi Maciejowi Wróblowi i Wójtom: Marcie Kamińskiej, Pawłowi Bobrowskiemu, Markowi Olszewskiemu za osobisty udział w uroczystości i złożenie okolicznościowych wiązanek kwiatów.

Zarząd AKJ
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt