Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
Dźwięki

UWAGA: informacje bieżące z przebiegu Mazury AirShow 2013 znajdują się na Facebook Mazury AirShow

03.01.2011
\"Turystyka lotnicza – możliwości i perspektywy” – pod takim tytułem odbyła się konferencja poświęcona przyszłości turystyki lotniczej w Polsce.
Spotkanie w Kętrzynie 17 grudnia 2010 roku zgromadziło przedstawicieli branży turystycznej, władz samorządowych (szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego) i środowiska lotniczego. Wszyscy spotkali się w jednym celu: poznać możliwości wprowadzenia na polski i litewski rynek nowego produktu – turystyki lotniczej.

Jak zauważyli uczestnicy konferencji jednym z poważniejszych problemów jest brak oferty turystycznej, która skierowana byłaby do określonych grup: pilotów, którzy posiadają własny samolot lub go wynajmują oraz zorganizowanych grup, które wykorzystują małe samoloty w celu przemieszczania się w ciekawe i atrakcyjne miejsca. Brak oferty do tych grup sprawia, że pomimo zapotrzebowania wciąż brakuje profesjonalnej, kompleksowej pomocy w zorganizowaniu wyprawy o charakterze turystycznym.Przy wykorzystaniu tzw. małego lotnictwa (General Aviation) oraz współpracy pomiędzy branżą turystyczną a środowiskiem lotniczym można by zaspokoić potrzeby ludzi, którzy wybierają samolot na weekendowy wypad. Za przykład podano region Warmii i Mazur, który pomimo dość dobrze rozwiniętej sieci lotnisk i lądowisk mogłyby swoją ofertę turystyczną wzbogacić o kolejny element, tj. zorganizowanie dwu-trzydniowego wylotu osób z południowej i centralnej Polski, ale również z Europy do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. To właśnie dzięki małemu lotnictwu, a nie wielkim komunikacyjnym połączeniom pasażerskim uczestnicy konferencji chcą rozwijać tego typu turystykę.Turystyka lotnicza jest to oferta dla osób ceniących sobie czas i wygodę. Jednak wbrew stereotypom takie rozwiązania komunikacyjne nie są bardzo drogie dla potencjalnych turystów. Najważniejszym elementem wdrożenia projektu jest przygotowanie przez branże turystyczne, przy wsparciu środowiska lotniczego (m.in. aeroklubów, dyrektorów i właścicieli lotnisk i lądowisk) oferty dla wyselekcjonowanej, nowej grupy osób, które zainteresowane byłyby tego typu rozwiązaniom. Taka oferta musi się składać od kompleksowej informacji o atrakcjach turystycznych danego regionu, poprzez przygotowanie programu pobytu, skończywszy na obsłudze naziemnej na lotniskach i lądowiskach. Potencjalnego turystę, który chciałby skorzystać z takiej oferty interesować powinno tylko jedno – cena usługi, resztą zająć się musi profesjonalna firma turystyczna.

Powyższy przykład jest tylko jednym z wielu, które zostało zaprezentowane podczas konferencji.

Dowodem wielkiego zainteresowania wdrożenia turystyki lotniczej i dodanie jej jako nowej oferty Warmii i Mazur byli licznie zgromadzeni przedstawiciele branży turystycznej (m.in. Polskiej Izby Turystycznej, biur podróży, hoteli), władz samorządowych (m.in. przedstawiciele władz sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego, starostowie z województwa, burmistrzowie i wójtowie).

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli środowiska lotniczego. W konferencji uczestniczyli m.in. Błażej Krupa Prezes i Marcin Stan Wiceprezes Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland, dyrektor Ryszard Michalski reprezentujący Aeroklub Polski, dyrektorzy i właściciele lotnisk i lądowisk znajdujących się na Warmii i Mazurach, prezesi aeroklubów, liczna delegacja z Litwy, na czele z dyrektorami dwóch aeroklubów (Kauno Aeroklubas i Marijampoles Aeroklubas).

Wsparcie idei przez Departament Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, a szczególnie jego dyrektora Stanisława Harajdę, władz samorządowych, branży turystycznej oraz lotniczej napawa optymizmem co do urzeczywistnienia się w niedługim czasie przedstawionego podczas konferencji pomysłu.

Organizatorem konferencji był Aeroklub Krainy Jezior, przy współpracy z dwoma litewskim partnerami (Kauno Aeroklubas i Marijampoles Aeroklubas), którzy wspólnie realizują Projekt pn.: „Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej”.Projekt "Inauguracja Transgranicznej turystyki Lotniczej" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.