Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
DĽwięki
Zachęcamy do korzystania z poniższych materiałów w rozgło¶niach radiowych i telewizyjnych, portalach internetowych, prasie tradycyjnej i elektronicznej oraz we wszystkich mediach elektronicznych, na wszystkich znanych polach eksploatacji. Wszystkie zamieszczone poniżej materiały mog± Państwo bez ograniczeń i bezpłatnie wykorzystywać (w tym rozpowszechniać, eksploatować, emitować). Autor materiału, PRASOWE.COM, uprawnia Państwa do dokonywania skrótów i modyfikacji (opracowywania) tych materiałów z zachowaniem merytorycznej i technicznej poprawno¶ci zgodnej z kanonami sztuki radiowej i dziennikarskiej.